Opening Hours THỨ 2 -> THỨ 7: 16H30-21H00 CHỦ NHẬT: 7H15-11H00
Call Us 08888.444.08
Email Us phongkham@nhidong.com.vn

Giới thiệu

[Nhidong.com.vn] Phòng Khám Nhi Đồng địa chỉ trang web Nhidong.com.vn do bác sĩ Lê Đình Thi, chuyên khoa Nhi, đang công tác tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2, tốt nghiệp chính quy Đại […]

Read More »