Hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân F0 tại nhà theo phát đồ Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh

Hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân F0 tại nhà theo phát đồ Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh

 Đây là phát đồ chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân F0 được Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 27/08/2021. Nguồn : Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) hiệu chỉnh poster ngày 29/08/2021. Có kèm hướng dẫn sẽ sử dụng các gói thuốc dành cho bệnh nhân F0 tại nhà. (Click vào từng hình để xem được rõ hơn)

Tải tài liệu bản PDF ở đây

Give a Comment

Đặt hẹn khám với bác sĩ Lê Đình Thivui lòng bấm vào đây
+